“Hac arafedir.”

Zilhicce’nin dokuzuncu günü güneş ki o da şahit olacak sana, doğduktan sonra marifetin beşiği Arafat’ın yollarına düşmelisin. Mümkünse o yollara yayan yapıldak düş. Ayağının...

Kurban Tartışmalarının Amacı Nedir?

Hacc suresinin 34 ve 37. ayetlerini dikkate alarak kurbanın hükmü ve kurban tartışmalarının amacı nedir? Bu dinin Peygamberi haccın dışında hiç kurban kesmemiş midir ki...

Hacı adaylarına 10 tavsiye

https://www.youtube.com/watch?v=A7ixiC74upg Kolay değil. “Mahşerin provasına” çıkacak. İhramını kefeni bilecek, geride bıraktıklarını Allah’a emanet edecek ve Hz. İbrahim’in binlerce yıl öteden gelen davetine koşacak. Yeryüzünün göbeğine,...

İZZETİ KUŞANMAK

Yasin Aydoğan İzzeti konuşurken El Aziz Rabbimizin Kur’an’da çokca geçen  Esması içerisinde El Aziz isminden başlamak en doğru yaklaşımdır. El Aziz, izzet sahibi, izzeti azameti tartışılmaz, izzet...

KUR’AN’A GÖRE MÜSLÜMAN KİMDİR?

Tevhid; peygamberlerin mesajının kaynağıdır, özüdür. Daha açık bir ifadeyle rabbani davanın değişmeyen esasıdır. Allah-ü Teâla hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: "Andolsun kî, biz her ümmete;...

Ka’be, İnsanlar İçin Kıyam Yeridir

“Allah, Beyt-i Haram (olan) Ka’be’yi insanlar için bir ayaklanma (kıyam evi) kıldı…” (Maide: 97) Hacc, İslâm’ın uluslararası hüviyet taşıyan ibadetidir denebilir. Gerçekten de Hacc, aynı...

Güzel Ahlak Dinin Bir Parçası mıdır?

Sorunun Detayı: Güzel ahlak dinden bağımsız, ayrı bir olay mıdır? Yoksa dinin bir parçası mıdır? Eğer dinin bir parçasıysa, örneğin ahde vefanın, emaneti korumanın...

Din Adamları mı, Din Tüccarları mı?

”Ey iman sahipleri! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mallarını uydurma yollarla yerler ve Allah’ın yolundan alıkoyarlar. (Tevbe Suresi, 34. Ayet) Ayette de görüleceği gibi “din...

Bu Nasıl Müslümanlık? Bu Nasıl Teslimiyet?

En başta kendimize sonra da etrafımızdaki insanlara bakarsak herkes ne kadar iyi değil mi? ‘Ben kötüyüm’ diyen biri var mı? Sorulursa hepimizin kalbi temiz....

Vahdet sosyal tevhiddir

Tevhid varlığın anahtarıdır. İnsanı en geniş manada mazi, hal ve istikbal olarak kuşatan ebedi hayatın muazzam felsefesidir. Tevhid, imanın göze fer, dize derman, akla burhan,...

MAKALELER