video

Biyografiler

Lucian X. Polastron: Gerçek suçluyu Batı’da, Katoliklerin arasında aramalıyız

El yazmaları ve yazı tarihi üzerine çalışan akademisyen Lucian X. Polastron’un tüm dünyada ses getiren Kitap Yakmanın Tarihi kitabı, MÖ 2500 yılından en son...

Reconquista (Yeniden Fetih)

Kufe, Bağdat, Kahire (Fustat), Tahran (Rey), Darulbeyda… Bunlar, daha sayamadığım birçoklarıyla birlikte Müslümanların kurduğu “ordugah şehirler”dir. Yani, önceleri yerleşimin olmadığı bu mekanlarda İslam orduları karargah...

Hz. Hûd Aleyhisselâm ve Âd Kavmi

Yüce Allah, Nûh aleyhisselâmın kavmini tûfan ile helâk etmiş; yeryüzünde bir tane bile müşrik kalmamıştı. Hz. Nûh ve beraberindeki mü’minler için yeryüzü bereketlendirilmiş, inşâ...

Hz. Salih Aleyhisselâm – Deve Sahibi Nebî

“Semud (toplumuna da) kardeşleri Salih'i (gönderdik. Salih: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka İlahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge (mucize) gelmiştir:...

Hz. İbrahim (a.s) – Tek Başına Bir Ümmet

“Kitapta İbrâhim’in kıssasını da anlat! Şüphesiz o, özü ve sözü doğru bir peygamberdi.” (Meryem Sûresi 19/41) “Doğrusu İbrâhim, Allah’a itaat eden, bütün batıl...

Kehf’in Gençleri

Kur’an kıssalarında hepimiz kendimize ait bir hikâye bulabiliriz. Hatta bu kıssalar tamamen bizi anlatıyor da olabilir. Kur’an-ı Kerim bizleri bu dünyada kendi hikâyemizi yazmaya...

Hz. Mûsâ VI: Hz. Mûsâ-Hızır Buluşması

İsrailoğullarının binlerce kilometrelik yolculuğun sonunda ortaya koydukları çirkin tavır, Mûsâ (as) ve Hârûn’u çok üzmüştü. Onlar, bu topluluğun Allah tarafından bunca nimetle ödüllendirilmeyi hak...

Güneşi Sağ Elime Ay’ı Sol Elime…

Ebû Talib’in Huzurunda  Karanlık çöküp Mekke halkı uykuya daldığında yatağından uzakta secdeye kapanmış, yaşlı gözlerle Allah’a dua eden, kavminin hidayeti için Rabbine yalvaran yüce bir...

ÇOĞUNLUĞUN DİNİ “ATALAR DİNİ”

İnsanı yaratıcısı karşısında sorumlu kılan, onun seçme yeteneğinin ve yaratıcı kabiliyetinin kaynağını oluşturan aklıdır, însan, kendisinde mevcut olan bu kaynak güç ile diğer canlılardan...

MAKALELER