“Bana Osmanlı arşivlerini verin, size bir kültür imparatorluğu kurayım”

100 yaşında yaşamını yitirdiğinde beraberinde yüz yıllık bir belleği de götüren ancak arkasında nice yüzyılların tarihini bırakan, her ideolojiye ilmi hoşgörü ve mesafeyle yaklaşmış...

Mehmet Akif Ersoy, “İrtica-906” kodu ile nasıl adım adım takip edildiğinin belgeleri

Mehmed Âkif devlet tarafından “İrtica-906” diye kodlanmış, ölüm döşeğinde yatarken bile izlenmiş ve Safahat’ı da imha edilmişti! Geçen hafta Tek Parti döneminde Arapça ezan okunması,...

“Kutlu Doğum” Ne Zaman?

İlk olarak Hicri 357-567 (Miladi 910-1171) yılları arasında Mısır’da hüküm süren Fatimiler’de olmak üzere Şii Müslümanlar arasında Rasulullah (a.s.), Hz. Ali ve Hz. Fatma’nın...

Mesele Hilafet Meselesi…

İş Bankası’nın sermayesindeki Mustafa Kemal Paşa’nın payı konusu açıldığında sorulması gereken ilk soru şu: Paşa bu meblağı nereden buldu? Bu sorunun cevabı alınınca sıra ikinci soruya...

Bir düşünce ve eylem adamı: Seyyid Kutub

Çağdaş İslami Hareketlerin üzerinde büyük etkisi olan İslam alimi ve eylem adamı Seyyid Kutub, 29 Ağustos 1966'da idam edilmişti. Yirminci yüzyılın önde gelen müfessir ve...

Ey Ademoğlu…

https://youtu.be/i7MsLppjI_o Muhammed Ash Sha'raawi 'nin Allah Resul'ünden rivayet edilen sohbetinden bir kesit. (NoT: Konuşmanın başında Allah buyurmaktadır sözü yerine Allah Resulünden rivayetle olarak başlaması gerekliydi.) Allah Resulünden...
video

Biyografiler

Lucian X. Polastron: Gerçek suçluyu Batı’da, Katoliklerin arasında aramalıyız

El yazmaları ve yazı tarihi üzerine çalışan akademisyen Lucian X. Polastron’un tüm dünyada ses getiren Kitap Yakmanın Tarihi kitabı, MÖ 2500 yılından en son...

Reconquista (Yeniden Fetih)

Kufe, Bağdat, Kahire (Fustat), Tahran (Rey), Darulbeyda… Bunlar, daha sayamadığım birçoklarıyla birlikte Müslümanların kurduğu “ordugah şehirler”dir. Yani, önceleri yerleşimin olmadığı bu mekanlarda İslam orduları karargah...

Hz. Hûd Aleyhisselâm ve Âd Kavmi

Yüce Allah, Nûh aleyhisselâmın kavmini tûfan ile helâk etmiş; yeryüzünde bir tane bile müşrik kalmamıştı. Hz. Nûh ve beraberindeki mü’minler için yeryüzü bereketlendirilmiş, inşâ...

MAKALELER