Müslüman Biri Kimlerle Evlenebilir?

0
1587

Bu konuda tam bir anlayışa sahip olmak için “Kuran’ın bütünlüğü içinde Kuran’ı anlama” prensibini hatırlamalı ve bu konuyu öyle çözmeliyiz. İlk olarak Allah’a ortak koşanlarla evlenmenin haram olduğunu bilmeliyiz. (Materyalistler, ateistler Allah’a maddeyi ortak koştukları, yaratılışı tesadüflere bağlayıp Allah’ın sıfatlarını maddeye verdikleri için ortak koşanlar sınıfındadırlar.) İlgili Kuran ayeti şöyledir:

Ortak koşan kadınları iman edinceye kadar nikâhlamayın, özgürlüğünden yoksun inanan bir kadın, hoşunuza gitse de ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. Ortak koşan erkekleri de inanıncaya kadar nikâhlamayın, özgürlüğünden yoksun inanan bir adam, hoşunuza gitse de ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. (Bakara Suresi, 221. Ayet)

Ayrıca Müslüman bir erkek ve kadın, nikâhsız ilişkiler yaşayan birisiyle evlenemez:

Zina eden erkek, zina eden ya da ortak koşucu olan bir kadından başkasını nikâhlayamaz. Zina eden bir kadını da, zina eden ya da ortak koşucu olan bir erkekten başkası nikâhlayamaz. Bu inananlara haram kılınmıştır. (Nur Suresi, 3. Ayet)

Bunun dışında evlenilmesi haram olan durumlar da Kuran’da belirtilir:

22- Geçmişte kalanlar hariç, babalarınızın nikâhlamış olduğu kadınlarla evlenmeyin. Böyle bir şey, açık bir edepsizlik, nefret gerektiren bir kötülüktür. Çirkin bir yoldur bu.
23- Sizlere şunlar haram kılındı: Anneleriniz, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, kadınlarınızın anneleri ve kendileriyle birleştiğiniz hanımlardan doğmuş koruyuculuğunuzda olan üvey kızlarınız -eğer anneleriyle birleşmemişseniz size bir günah yoktur- soyunuzdan olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi bir arada almanız. Ancak geçen geçmiştir. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
24- … kadınlardan evli olanlar da…
(Nisa Suresi, 22-24. Ayetler)

Yukarıdaki tüm ayetleri incelersek, Nisa Suresi’nden özel bazı durumlar, akrabalık bağı ve evli olma sebebiyle kimlerle evlenemeyeceğimizi anlarız. Nur Suresi’nden zinaya devam edenlerle evlenemeyeceğimizi, Bakara Suresi’nden de Allah’a ortak koşanlarla evlenemeyeceğimizi öğreniriz. Bunların dışındaki insanlarla evlenebiliriz. Maide Suresi 5. ayetten Ehli Kitap olan Yahudi ve Hıristiyanlarla evliliğin helal olduğunu anlarız. Kuran’ı bir bütün olarak anlama prensibinin önemini bu ayetlerin incelemesinden anlayabiliriz. Yukarıdaki ayetlerin bir kısmını, örneğin Nisa Suresi’ni okuyan fakat Bakara Suresi’ni okumayan birisi, ateist biriyle evlenebileceğini düşünebilir. Oysa Kuran’a bütün olarak bakan bir kişi, ilgili konuya ait tüm ayetleri inceler. Bu örneğimize göre Bakara Suresi’nde konuyla ilgili ayet vardır. Bakara Suresi de okunup ilgili ayet de değerlendirilir, böylece ateistlerle evlenmenin haram olduğu da anlaşılır.