`LA` DEMEDEN `İLAHE İLLALLAH` DEMEK

0
2802

`La`, Reddediyorum de !

Allah`tan başka din ihdas edenleri !

Allah`ın dışında hüküm ihdas edenleri !

Allah`tan başka sığınılanları , aracıları !

Allah`tan başka bütün güç ve otoriteleri Tağut`u !

Reddediyorum de..! ve ancak Vahiy ile Dini Allah` a has kılarak kendini vahiy merkezli yeniden inşaa et.

Mehmet Fazlıoğlu

Neden önce `La` yani `Reddediyorum `!

Neyi Reddediyorsun ! Nelere `La` diyorsun !

`İlahe İllallah` İlah ancak Allah` tır demeden önce neden `La` !

Çünkü insanlar kendilerine Adem a.s. itibaren verilmiş olan, yaratılışında fıtratlarında olan İslam dinini bozdular, heva ve heveslerine göre değiştirdiler.

Güç sahipleri iktidarlarını devam ettirebilmek, insanları yönetebilmek için,

Din adamı kisvesine bürünmüş birileri bir güç devşirebilmek, insanları sömürebilmek için,

Dinin hükümlerini değiştirdiler, bozdular, temelinden saptırdılar…

Peki ya diğerleri ? Yönetilenler bu aldatıcılara boyun eğenler ?

Onlar da memnundu bu durumdan !

Onların da hevalarını cezbediyordu ,onlara da hoş geliyordu

Alan da memnun veren de memnun du anlayacağınız

Çünkü herşey ucuz du bu Din`de !

Dünyalıkların yanında promosyon Cennet vardı tüm kampanyalarda

Daha ne olsun ! İnsan da da nefis vardı, arzulayan !

İnsanlar hayatlarını nefsi arzularını tatmin etmek üzerine inşaa ederken, yani hayatlarını oyun ve eğlence temeline dayandırırken dinlerini de oyun ve eğlence edinmiş oldular.

Kendilerine göre bir Din ihdas etmiş olmaları bir yana, bu dinin Hak din olduğuna da iman ettiler.

Bu nedenledir ki Her Peygamber önce `La` dedi.

Çünkü öncelikli olarak yıkmak gerekliydi insanların taptıkları putları !

Kurdukları düzene, sisteme, kurumlara, din tüccarlarına `La` demek gerekliydi !

Bir bardak dolusu su düşünün, tertemiz ve saf, yani yaratıldığı gibi fıtradında bir su

Şimdi bu suya bir damlacık zehir koysanız, bu su artık su mudur ? yoksa zehir mi ?

Tabii ki bu su artık bir zehirdir ve içilmez, içeni ise öldürür !

Şimdi bir daha düşünelim

Artık zehir olmuş bu bardağın içine ne kadar saf su koysanızda durum değişmez

O bardak artık hep zehirlidir ve zehirler

Din de bunun gibidir

Zehir karıştırılmış İslam artık İslam değildir !

Artık bu bozulmuş ifsad olmuş Din üzerine İslam inşaa edilemez !

Bu nedenledir ki öncelikle `La` demek gerekir !

Bozulmuş ifsad olmuş zehirlenmiş bu dini Reddetmek gerekir !

Bardaktaki suyu tamamen boşaltmak öncelikle bardağı tüm zehirden arındırmak gerekir !

Bu nedenle önce `La` demek gerekir !

Tüm peygamberler de böyle yapmışlar

Öncelikle `La` demişler, Reddetmişler

Sonra tek olan Allah a iman etmeye davet etmişler

Peki ne yapmış insanlar ?

Atalarından miras olarak aldıkları, hevalarına göre uydurdukları dinlerinin doğru yol olduğunu, Peygamberin ise sapkın, yoldan çıkmış, fasık veya büyülenmiş olduğunu iddia ettiler.

Delilleri ise Atalarından kalanlardı

Peygamber kendisine verilen vahiy ile uyardı

`Ya atalarınız doğru yol üzerinde değil idiyseler halen onlara mı uyacaksınız ? `

Ama bu adamlar akletmiyor du ki  ! Vahiy akleden insana hitap eder

Onlar kendilerinin de nefislerine hoş gelene tabii olmuşlardı.Din de ucuzdu, ahirette, cennet de !

Bu nedenle bugün bu haldeyiz !

`La` demediğimiz için bu durumdayız !

`La` demediğimiz için Allah cc ile birlikte birçok ilah edindik !

`La` demediğimiz için İslam a karışmış birçok Bidat edindik !

`La`demediğimiz için hakimiyetin bir kısmını Allah a bir kısmını Tağut a verdik !

`La` demediğimiz için Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedik !

`La` demediğimiz için Allah ile beraber koruyanlar kollayanlar musibetleri giderenler edindik !

`La` demediğimiz için Allah ile aramıza ara, araya da aracılar koyduk !

`La` demediğimiz için Allah in hükümleri ile Tağıt un hükümlerini aynı sepete koyduk !

`La` demediğimiz için Vahiy ile hadisleri aynı çizgide tuttuk !

`La` demediğimiz için aldatıldık aldandık !

`La` demediğimiz için bölündük parçalandık !

`La` demediğimiz için bu halde coğrafyamız ve insanlarımız !

`La`, Reddediyorum de !

Allah tan başka din ihdas edenleri !

Allah ın dışında hüküm ihdas edenleri !

Allah tan başka sığınılanları , aracıları !

Allah tan başka güç ve otoriteleri Tağut u !

Reddediyorum de..!

ve ancak Vahiy ile Dini Allah` a has kılarak kendini vahiy merkezli yeniden inşaa et.

Fıtratına dön önce ! Bardaktaki tüm zehri boşalt ki kırıntıları kalmasın !

Ancak bu şekilde` İlahe İllallah` diyebilirsin

Ancak bu şekilde Tevhid`e ulaşabilirsin