FARKINDA MISIN EY HACI?

0
2865

Hacı olmak değildir önemli olan, Hacc`ı hayatına taşıyabilmektir. Hacc` ı bir ömür yaşayabilmektir.

Mehmet Fazlıoğlu

Farkındamısın ?

Niyet ettin Hacc etmeye, hayatının merkezine Allah `ın c.c. evini, onun hükümlerini yerleştirmeye. Veda ettin, tüm sevdiklerine, helalleştin sanki, bir daha hiç dönmeyecekmiş gibi. Ve işte Mikat` tasın. Giymelisin kefenini. Sen değilsin artık, seni sen yapan herşey artık yok. Herkes gibisin, herkesten birisin. Makamsız, mevkiisiz, üniformasız ünvansız, namsız, sadece bir Kul`sun artık. Beyazlara büründün, ak pak oldun, ölmeye de dirilmeye de hazırsın artık. İhram elbiseni giydin, ama yetmez. Tevhid elbisesini de giymelisin. İbrahim olmalısın. O`nun gibi kavramalısın Tevhid` i hakikati ve O nun gibi namaza durmalısın. Mikat` ta iki rekat namaz kılmalısın. Namaz` ın sadece Allah`ın c.c. önünde rukü ve secdeye varmak oldugunu anlamalısın ve tüm hayatında bu bilinç ile namaza durmalısın.

Artık yolculuğa hazırsın. Sen idin, kul oldun şimdi ise cem olma zamanı. Karış ve kaybol beyazların arasında, sen bile senin farkında olma artık, denizde bir damla, atomda bir elektron sun, hareket et, yön aramana gerek yok, tek yön var artık Kabe.

Sakın yörüngeni, istikametini kaybetme, denizden ayrılan bir damla olma ! Herkesin hareket ettiği yönde, sende hareket et, yörüngeni terk etme. Hacer`ül Esved` desin. Dünya` nın, kainatın,  varlığın merkezinde, sıfır noktasındasın. Sonsuz bir yolculuğa hazırsın artık.

Burası bir başlangıç değil,  bitiş de değil. Başı ve sonu olmayan bir yolculuktur bu.Farkında ol, şuurlu ol. Anlamsız, şuursuz, bilinçsiz, çıkılmaz bu yolculuğa.

Hareket et, durma, tüm kainatın, varlığın, Tavaf ettiği gibi, Tavaf` a başla. Artık senin merkezinde Allah c.c. var. Sadece O var. Yedi kez dönmelisin, Kabe`nin etrafında . Yedi semboldür, sonsuzluğun sembolüdür. Artık hayatının merkezinde daima Allah c.c. olacaktır. Hayatının her anında O`nun rızasını arayacaksın  O`nun emirlerini, hükümlerini, dikkate alacaksın sadece. O`na Kul olacaksın.

Unutma !

Artık hayatının merkezinde sadece Rabb`in var. Yedinci dönüşten sonra bir tavaf etmiş olacaksın ve iki rekat namaz kılacaksın, İbrahim` in (a.s.) makamında. İbrahim (a.s.) gibi duracaksın namaza, O`nun durduğu yerde, O`nun makamında O`nun durduğu gibi, bilinçli, şuurlu ve fedakar. Sakın bu namazı unutma ! Artık tüm yaşamın boyunca kılacağın namaz bu. Evini, işyerini, namaz kıldığın her yeri, İbrahim`in (a.s.)  makamı bil ve öylece namaz kıl.

Tamamen herşeyinle ve sadece Allah için Kadir-i Mutlak` ın iradesi ile Tavaf ettin. Tavaf ile Allah` a Mutlak Sevgi` ni, sadece Allah için yaşadığını gösterdin.

Şimdi ise say zamanı. Artık aklın ve iraden ile Say` dasın. Yalnızca kendin için değil, insanlar içinde elinden geleni yapmalısın.

Say, Safa tepesinden Merve Tepesine, Merve Tepesinden, Safa tepesine doğru sonsuz bir harekettir. Safa ve Merve arasında yedi kez yapılan bu harekette, Tavaf ta olduğu gibi yedi seferdir, yani sonsuzluğu ifade eden bir eylemdir.

İbrahim (a.s.) idin. Artık Hacer olmalısın. O`nun gibi inanmalı ve tevekkül etmelisin. Hacer gibi aramalısın rızkını, bulamasanda kaybetmemelisin umutlarını. Tevekkül etmelisin, Rabbin`in seni unutmadığına rızkını unutmadığına imam etmelisin. Hacer anamız, bir otun bile bitmediği bu taş tepelerde rızkını ararken, O`nun aradığı gibi aramalısın. Unutma ! Rabb`in seni unutmadı ! Sen de O`nu unutma ! O`na, sadece O`na tevekkül et ve dayan.Bu kara taşlı tepelerde, Hacer kuluna rızkını veren, Rabb`in senin rızkınıda verecek, sabret ve Say et. Ancak bu şekilde ulaşabilirsin, Rabb`inin sonsuz pınarına, Zemzem`ine.

Tevekkül ettin, sadece Rabb`inden bekleyerek rızkını aradın ve Rabbin seni unutmadı ! Artık zemzem önünde, doya doya içebilirsin. Giderebilirsin susuzluğunu yüreğinin.

Zilhiccenin 9. Günü ve Mekke`den ayrılma zamanı, peki nereye ? Hacc bitti mi?Hacc bitmedi ! Büyük Hacc, başlıyor.

Hacc, Mekke ye gitmek değil, Hacc Mekke`den gitmektir. Ama nereye ? Allah`ın evini terk edip, Allah`ın huzuruna varmaya.Yolculuk Arafat`a.

Güneş batıncaya kadar Arafat`tan ayrılma, Arafat`ta vakfe dur. Dur ve düşün. Beyazlarla örtülü bu tepede bir zerre ol, insanlarla birlikte cem ol. Arafat mahşer gibi kalabalık, ama sen sadece Rabb`in ile baş başasın, başka hiçkimse yok. Okyanusun içerisinde tek başına bir damlasın. Arafat` ta Rabb` inin huzurundasın.

Neden buradasın ? Burası, başlangıcın sonu mu ? Yoksa, sonu olmayan bir başlangıç mı ? Hayır ! Aslında, ne başlangıcı vardı bu yolculuğun, ve ne de sonu. Başlangıcı olmayan bir alemden, sonu olmayan bir aleme yolculuk içindesin .Farkında ol !

Güneş batınca karanlığın içinden bir beyaz akar gider, beyazlara katıl, Meş-ar a doğru akıp giden. Meş-ar`da sabahı bekleyeceksin.

Meş-ar`da arayacaksın. Neyi mi ? arayacaksın. Kendini !

Meş-ar` da kendini bulacaksın. Mikat’ta iken kendini unutup insanlara katılmıştın. Tavaf’ta onlarla sürüklenmiştin.Say’dan sonra kendini bulmuş, Arafat’ta okyanusa çekilmiştin ve sonra yeniden Meş-ar’da kendini bulacaksın.

Rabb`inle başbaşasın. Bu gece anlatılmaz. Bu gecenin tarifi olmaz. Bu gece her kul, tek başına Rabb`i ile baş başadır. Hadi bul kendini. Neredesin ? Rabb` inin seni görmek istediği yerde, görmek istediği gibi misin ?

Nerden geldin..? Neler ettin..? Rabb`in ne diledi…? Sen neyi seçtin…?

Neye? Kime ? Nelere uydun ! itaat ve kulluk ettin !

Nefsine, bitmek tükenmek bilmeyen arzu ve isteklerine mi ?

Rabb` inin reddetmekle emrettiği Tağut` lara mı ?

Rabb` inin hükümleriyle hükmetmeyenlere mi ?

Yoksa O` nun hükmünün karşısında hüküm ihdas edenlere mi ?

Hayatını, yaşamını, davranışlarını düzenleyen, Allah `ın (c.c.) dışında,hüküm koyanlar mı var ?

Sana bir musibet isabet edecekti de, O` nu Allah` ın (c.c.) dışında, savabilecekler mi var ?

Sana Allah` ın (c.c.) dışında rızık verecekler mi var ?

Şeytanın şerrinden, kötü insanların şerrinden, gecenin karanlığının şerrinden, Allah` ın (c.c.) dışında koruyabilcekler mi var ?

Darda kaldığında, Kul` unu işiten, darlığını giderenler mi var ?

O`nun katında sözü geçebilecek, O` ndan başka yardımcılar mı var ?

Allah` ın (c.c.) cehenneme gönderecekleríni, oradan kurtarabilecekler mi var ?

Hadi düşün …! Sen neredesin ?

İtiraf et ! Tövbe et ! İstiğfar et !

ve yalnızca Rabb` inden bağışlanma dile.

Ve bu geceyi her gece yaşa.

Artık farkındasın . Bulunduğun yerin, amacının, maksadının, hayatının, yaşamının farkındasın.Tek sebebin var artık. Rabb` ine itaatle kulluk etmek.

Bu, boş bir iddia değildir.Kul`luğun en güzel ifadesi, Allah (c.c.) yolunda cihad etmektir. Sen de öyle yap !

Yarın Cihad zamanı, silahlarını kuşan, topladığın yedi küçük taş parçasını küçük görme ! Bu yedi sonsuz yedilerdendir. Silahlan ve güneşin doğuşunu bekle.

Güneş doğuyor artık, acele et. Tüm gücünle, sahip olduğun kuşandığın tüm silahlarla saldırıya geç. Rabb` inin düşmanları Mina` da seni bekliyor.

Düşmanlarını iyi tanımalısın Allah (c.c.) için atmalısın. Büyük şeytanı vurmalısın. Bayram sabahı, Cihadı bayram etmelisin kendine. Bayram boyunca üç gün, üç sefer Cihad etmelisin. Allah için Cihad et ve silahlarını fırlat büyük şeytana. Ancak farkında ol ! Ne ile savaştığının bilincinde ol

Savaştığın bir taş parçası değil ! Bunu unutma !

Karunlar, Nemrud`lar, Firavun`lar, Ebu Leheb`ler ölmedi !

Göster onlara, İbrahim` ler, Musa` lar, Muhammed` lerde ölmedi !

Kıyamete kadar sürecek olan bu savaş, Mina da bitmeyecek. Burada eğitimdesin ! Tatbikattasın !

Hayatının sonuna kadar Karun`larla, Nemrud`larla, Firavun`larla, Ebu Leheb`lerle savaşacaksın ! Bunu unutma ! İsimleri değişti sadece savaştıklarının, artık yüzlerce, binlerce, belkide milyonlarca Firavun var ! Karun var ! Nemrud var ! Yapıları, huyları, karakterleri, tutumları, davranışları ,Allah a karşı isyanları hep aynı tek farklı olan isimleri !

Tanımalısın onları, Farkında olmalısın !

Sen bir taş parçasına atmıyorsun.Attığını, kimlere attığını bilerek at ! Bilinçli at ki, hedefini vurabilesin.Hedefini bil ki boşa atmış olmayasın, silahlarını.

Şimdi, en ağır sınav zamanı…

İsmail` i kurban etme zamanı …

Hadi sana emredilen şeyi yap..!

Seni bundan hiçbir güç, birbir şey alıkoymasın !

Zor ! Çok zor ! Nasıl ! İsmail mi ?

Evet ! İsmail …

Hadi, İbrahim ol yine !

Kurban et İsmail` ini, biricik sevgilini.

Çok isteyip, çok bekleyip,geç kavuşup, henüz doyamadığın İsmail`ini, kurban et !

Ey, İbrahim rolüne bürünmüş Hacı !

Kurban et, İsmail` ini ! Allah (cc) için, Allah (cc) yolunda, en sevdiğin şeyi…

Bir Koç mu ? Koyun mu ? Deve mi yoksa ?

Hayır ! Önce, İsmail`ini bul..!

Senin İsmail in kim ? yada ne ?

Biricik yavrun mu? Eşin mi ? Malın, servetin mi ? Namın, ünvanın, makamın mı ? Kibirin mi ? Ne ?

Farkında olmalısın ey Hacı !

Sonra Kurban etmelisin İsmail` ini…

Ancak bu şekilde İbrahim olabilirsin.

Ancak bu şekilde hissdebilirsin ve anlayabilirsin iman gerçeğini

Ve hayatının her anında feda edebilirsin, herşeyini.

Herşeyin sahibi olan, Rabb` in için.

Ve ancak o zaman Hacc etmiş, Hacc` ı bilmiş ve yaşamış olursun.

Hacı olmak değildir önemli olan, Hacc`ı hayatına taşıyabilmektir.

Hacc` ı bir ömür yaşayabilmektir.

 

 

 

Kaynak: Ali Şeriati / Senin İsmail in kimdir ?