Hz. İbrahim (a.s) – Tek Başına Bir Ümmet

“Kitapta İbrâhim’in kıssasını da anlat! Şüphesiz o, özü ve sözü doğru bir peygamberdi.” (Meryem Sûresi 19/41) “Doğrusu İbrâhim, Allah’a itaat eden, bütün batıl...

Selam olsun onlara…

“Selam olsun, Allah’ın ayetlerine inananlara !”… “Selam olsun iman edip salih amel işleyenlere!”… “Selam olsun amel defteri sağdan verilenlere!”… “Selam olsun, Allah’ın ayetlerine inananlara !” (Enam...

ÇOĞUNLUĞUN DİNİ “ATALAR DİNİ”

İnsanı yaratıcısı karşısında sorumlu kılan, onun seçme yeteneğinin ve yaratıcı kabiliyetinin kaynağını oluşturan aklıdır, însan, kendisinde mevcut olan bu kaynak güç ile diğer canlılardan...

Kavramlar “Kul”

Kul olmak, kulun Rabbine karşı daima tezellül içinde olmasını gerektirir. İnsan Rabbine karşı edepli olmalı, haddini aşmamalı, O’nu daima yüceltmeli, O’nu sena etmeli ve...