Her bayram ‘Kurban Cinayettir’ diyenlere eleştiri

Her kurban bayramı, hayvan kesilmesini eleştiren insanlara rastlıyorum. Eleştirenler vegan olsa katılmasam da saygı duyarım ama hamburgerleri götürüp de bu eleştiriyi yapanları hiç samimi...

Uzak diyarlardaki kardeşlerimiz: Bengaller

O sokaklarda, o köylerde buluşmamız, kavuşmaya dönüşüyor. Ezilenlerin tarih sahnesinde muktedir olduğu ama zulüm etmediği günlere, sinelere ferahlık veren bad-ı sebanın esmesine vesile oluyor… Uzak...

FARKINDA MISIN EY HACI?

Hacı olmak değildir önemli olan, Hacc`ı hayatına taşıyabilmektir. Hacc` ı bir ömür yaşayabilmektir. Mehmet Fazlıoğlu Farkındamısın ? Niyet ettin Hacc etmeye, hayatının merkezine Allah `ın c.c. evini,...

ALLAH’Ü TEALÂNIN SIFATLARI

GİRİŞ 1 - Akaidin Tarifi: Akâid, kalbinin tasdik etmesi, nefsinin mutmein olması (Allah'ı anmakla huzura kavuşması) gereken buyruklardır. Gözle görürcesine inanırsın. O inanca ne...